Bỏ qua nội dung chính

banh club 2021 Sòng bạc Hoa Kỳ Chính sách và Điều khoản và Điều kiện quyền riêng tư của Hoa Kỳ

Sòng bạc Hoa Kỳ đang thực hiện một nhiệm vụ, một nhiệm vụ cung cấp cho độc giả của chúng tôi từ Hoa Kỳ thông tin tốt nhất có thể liên quan đến sòng bạc trực tuyến.Chúng tôi cũng muốn đảm bảo trải nghiệm sử dụng trang web của chúng tôi rất dễ hiểu.Để thực hiện điều này, Casino U.S. đã tập hợp một trang điều khoản và điều kiện dễ hiểu, cũng bao gồm chính sách bảo mật.

Thông tin riêng tư chung

Chúng tôi thường được hỏi về loại dữ liệu chúng tôi thu thập trên người dùng.Trang web Sòng bạc Hoa Kỳ chỉ thu thập thông tin rất chung về độc giả của chúng tôi.Thông tin này hoàn toàn ẩn danh và chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi độc giả về thông tin cá nhân của họ.Việc sử dụng thông tin ẩn danh này bị hạn chế, nhưng Sòng bạc Hoa Kỳ có thể sử dụng nó cho các mục sau:

  • Trình bày độc giả với quảng cáo tùy chỉnh
  • Trợ giúp Nhóm Phát triển Sòng bạc Hoa Kỳ để cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho độc giả.
  • Cung cấp cho Sòng bạc Hoa Kỳ dữ liệu nghiên cứu, chẳng hạn như nơi người đọc truy cập trang web từ loại thiết bị và thời gian nào.
  • Việc thu thập thông tin sẽ không bao giờ được sử dụng cho các mục đích khác so với thông tin được liệt kê ở trên.

Sòng bạc Hoa Kỳ có quyền sửa đổi chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, nếu cần. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho độc giả nếu có những thay đổi lớn.

Sòng bạc Hoa Kỳ sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của người đọc, ngoại trừ trong những trường hợp này:

  • Nếu lệnh của tòa án hoặc tài liệu pháp lý khác được trình bày, yêu cầu Sòng bạc Hoa Kỳ tuân thủ
  • Cung cấp thông tin cho các công ty đáng tin cậy. Ngoài ra, các công ty này sẽ không có quyền tiết lộ thông tin được chia sẻ với họ.
  • Nếu một công ty khác hợp nhất hoặc có được sòng bạc U.S.

An toàn tại Casino U.S.

Chúng tôi rất coi trọng sự an toàn và bảo mật của dữ liệu người đọc của chúng tôi. Để đảm bảo nó được giữ an toàn, các máy chủ của chúng tôi được bảo vệ và mã hóa để đảm bảo không có quyền truy cập trái phép.

Sòng bạc Hoa Kỳ Nội dung bằng văn bản

Nhóm CUS đã đảm bảo rằng tất cả nội dung được viết trên trang web của mình là chính xác, trung thực, không thiên vị và công bằng. Sòng bạc Hoa Kỳ sẽ không bao giờ chấp nhận tiền cho một bài báo. Nếu một chương trình khuyến mãi được trả tiền được diễn ra, nó sẽ được tiết lộ đúng cho độc giả của chúng tôi.

Sòng bạc Hoa Kỳ có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào đối với nội dung hoặc các khía cạnh khác của trang web, mà không cung cấp thông báo trước.

Sòng bạc Hoa Kỳ Khiếu nại và Đề xuất

Chúng tôi ở đây tại Casino U.S. luôn sẵn lòng nhận được phản hồi từ độc giả của chúng tôi. Mỗi tin nhắn được gửi đến nhóm của chúng tôi được đọc và chúng tôi trả lời phù hợp. Nếu bạn muốn liên hệ với Sòng bạc Hoa Kỳ, hãy sử dụng trang Liên hệ với chúng tôi. Lý do để gửi tin nhắn có thể bao gồm:

  • Làm tăng mối quan tâm về các đánh giá không chính xác hoặc không công bằng
  • Mối quan tâm xung quanh các hướng dẫn không đầy đủ hoặc không chính xác và các trang khác.
  • Đề xuất, lời khen hoặc các khiếu nại khác liên quan đến Sòng bạc Hoa Kỳ

Được thông báo, và khiếu nại hoặc tranh chấp giữa người chơi và sòng bạc trực tuyến phải được hướng trực tiếp vào sòng bạc trực tuyến trong câu hỏi. Sòng bạc Hoa Kỳ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi các sòng bạc.